Báo cáo tình hình hoạt động

Sau gần một tháng ký hợp tác chiến lược với Cục KTHT, E&CVN đã huy động toàn bộ nguồn lực triển khai các đầu việc hợp tác, kết quả đến nay là:

01.Tháp tùng đoàn làm việc của cục kinh tế hợp tác đi khảo sát “Tiến độ triển khai tình hình phát triển hơp tác xã nông nghiệp, Liên kết tiêu thụ nông sản” tại các tỉnh: Kom Tum, Đăc Nông, Đak Lak, Huế, Quãng Nam, Quãng Ngãi….

Khảo sát tại tỉnh Đắc Nông

02.Kết hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Bộ nông nghiệp triển khai các phiên chợ Giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng…Quảng bá các sản phẩm của các tỉnh thông qua sàn sanocop.vn và Cổng TMĐT

 

03. Phối hợp tổ chức và ký kết tiêu thụ nông sản các sản phẩm OCOP đưa vào chuỗi của E&CVN ,trao đổi giao lưu hàng hóa giữa các tỉnh Đăk Nông – Quãng Ngãi – Hải Phòng – Cần Thơ – Nam Định

04. Về Tư vấn cho các chủ đầu tư thực hiện nghị định 98 cho các doanh nghiệp tại : Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Quãng Ngãi, Đồng Nai, Đak Lak, Đak Nông, Ninh Thuận, Bình thuận, Lai Châu

05.Thành lập được 21 Văn phòng đại diện tại các tỉnh:

 

6. Liên kết với Ngân hàng HDbank – Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Bộ KH&ĐT) triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện liên kết chuỗi giá trị. Tổ chức xây dựng chuỗi cửa hàng của E&CVN

07. Xây dựng các vùng nguyên liệu chủ lực để cung cấp sản phẩm cho các chuỗi của E&CVN trên cả nước

Vùng nguyên liệu hành tỏi đảo Lý Sơn –Quãng Ngãi