Giới thiệu cổng Blockchain HTX OCOP Việt Nam

Lợi ích của cổng Blockchain HTX OCOP Việt Nam – http://conghtxocop.vn/

1. Truy xuất nguồn gốc (Traceability)

Giúp người dùng thu thập đầy đủ thông tin sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến khi chế biến thành phẩm, có khả năng rà soát quá trình sản xuất, phân phối và thu hồi

2. Tài chính (Financing)

Dễ dàng xác minh tính hợp pháp của bất kỳ giao dịch nào bằng cách trích xuất các thông tin có liên quan như nguồn gốc, điểm đến của hàng hóa và theo dõi lịch sử của người tham gia để chắc chắn rằng các giao dịch chỉ xảy ra khi đúng người và đúng hàng.

3. Quản lý giao dịch (Settlement)

DGK Tokens (points), có giá trị tiền tệ trong hệ thống DGK, có thể được sử dụng để giải quyết các giao dịch giữa những người tham gia trên nền tảng DGK với nhau.