Sàn Giao Dịch Và Giới Thiệu Sản Phẩm OCOP

SANOCOP.VN là trung tâm thương mại Blockchain điện tử phục vụ giới thiệu, kết nối mua bán trực tuyến theo hình thức B2B của các Hợp Tác Xã & Doanh nghiệp liên kết tại Việt Nam và Quốc tế.